Voorzitter:  Cor van Gemert, Hoofdstraat 76, tel. 0413–294456. ( kboheeswijk.voorz@gmail.com )

Secretaris:  Maria van Berloo, Het Schoor 2, 5473VJ, tel. 0413-294555  ( kboheeswijk.secr@gmail.com )

Penningmeester: Mien Ketelaars, Abdijstraat 10, 5473AE,  tel. 0413-294142  ( kboheeswijk.pen@gmail.com )

Bestuurslid: Tonny van Kemenade-Sanders, Plein 1969, tel. 0413-296005 (2e activiteitencoordinator/ huishoudelijke zaken)

Bestuurslid: Adrie Brands, De Flerustraat 6, tel. 0413-293517/ 06-16288065 ( activiteitencoordinator/ locatiebeheerder)

Bestuurslid: Elrie v.d. Geijn, St. Servatiusstraat 50, tel. 0413-296008  ( 2e secretaris/ 2e penningmeester )

Bestuurslid: Wilma van Lieshout, Gersteveld 5, 5473JD  tel. 06-51937205 ( wilmavl@home.nl )

Het bestuur vergadert als regel op de maandagmorgen vanaf 09.00 uur in het KBO-gebouw.

 

NOOT; VANWEGE DE BEPERKINGEN I.V.M. HET CORONA-VIRUS GEBRUIKEN WE NOG EEN OUDE FOTO ! NIEUW-BESTUURSLID WILMA VAN LIESHOUT STAAT NOG NIET OP DE FOTO EN OUD-BESTUURSLID HARRIE DAANDELS NOG WEL !