Het bestuur.

Voorzitter:  Cor van Gemert, tel. 06-53971020. 

Mail adres: ( kboheeswijk.voorz@gmail.com )

Taken: Verantwoordelijk voor Algemene zaken, beleid, belangen behartiging en PR.

 

 

 

 

Secretaris:  Maria van Berloo, tel. 06-14155166 

Mail adres: ( kboheeswijk.secr@gmail.com )

Taken: Verantwoordelijk voor secretariaat, verslaglegging en archief.

 

 

 

 

Penningmeester: Mien Ketelaars, tel. 06- 22468161 

Mail adres: ( kboheeswijk.penn@gmail.com )

Taken: Verantwoordelijk voor financieel beheer, inkoop, kasstromen en jaarrekening.

 

 

 

 

Bestuurslid: Mara Smulders, tel. 06-52881721.

Mail adres: ( Peter-mara@home.nl )

Taken:  verantwoordelijk voor Barbeheer, huishoudelijke dienst.

 

 

 

 

Bestuurslid: Wilma van Lieshout, tel. 06-51937205

Mail adres: ( wilmavl@home.nl ).

Taken: locatie beheer, afspraken zaalbezetting.

 

 

 

 

Bestuurslid: Theo van Beekveld, tel. 06- 53244678

Mail adres: theovanbeekveld@yahoo.com

Taken: Contactpersoon voor werkgroep NAL, mede-verantwoordelijk voor coördinatie van activiteiten, tweede locatie beheerder., films vertonen.

 

 

 

 

 

Bestuurslid: Toos de Mol, tel. o6- 23470207

Mail adres: jantoos@home.nl

Taken: hulp bij locatie activiteiten, uitvoering van bestuursbesluiten

 

Het bestuur vergadert als regel iedere 2e donderdag van de maand om 19.30 uur in het KBO-gebouw.