AVGwebsiteKBOheeswijk2

 

 

 

Onze vereniging heeft, als gevolg van de nieuwe privacy-wetgeving vanaf 2018, schriftelijk vastgelegd hoe ze met persoonsgegevens van haar leden omgaat. Een verkorte versie is op deze bladzijde (klik hierboven AVG website KBO Heeswijk aan) te downloaden. Meer informatie daarover is te krijgen via het secretariaat of de voorzitter.