KBO- Heeswijk floreert door de inzet van vele vrijwilligers. Zonder die inzet zou het onmogelijk zijn om het gevarieerde en uitgebreide programma te bieden.

Ook niet zichtbare maar noodzakelijke zaken zoals locatie onderhoud en schoonmaak zijn zaken die moeten gebeuren. Ze drijven op de inzet van vrijwilligers.

Daarnaast is het elke week weer aanvullen van de barbenodigdheden een fysiek zware taak.

Verder verzorgt een groep vrijwilligers de distributie van onze “Nieuwsbrief”, samen met het verenigingsblad “Ons” wat wordt uitgegeven door KBO- Brabant.

Jaarlijks worden alle vrijwilligers op een speciale bijeenkomst bedankt voor hun inzet. Zij krijgen een leuke middag/ avond aangeboden waarbij een hapje en een drankje niet ontbreken.

Als bestuur zijn we heel blij met de inzet van onze vrijwilligers en zij verdienen hiervoor grote waardering. 

Voor meer info of als je graag als vrijwilliger wilt helpen, bel je met het secretariaat: Maria van Berloo, tel. 06-14155166.