Een keer in de maand wordt er gekiend. Daar zijn mooie prijsjes mee te winnen en het is gezellig ( en spannend !!) om samen met anderen mee te doen. Kijk in de agenda voor meer informatie over de tijden !

Meer inlichtingen over het kienen geeft Tonny van Kemenade, tel. 0413-296005

Ook een keer in de maand wordt er gekaart. Iedereen is er van harte welkom. De zaal wordt van te voren ingericht dus je kunt zo aanschuiven.

Meer inlichtingen over de kaartmiddag geeft Harrie v.d. Berg, tel. 0413-291316.