KBO Heeswijk heeft een klein maar actief koersbal team. Koersbal is een heel oude maar nog steeds  leuke sport, waarbij de koers van de bal goed in de gaten moet worden gehouden. In de agenda staan de wekelijkse speeltijden. De resultaten worden zorgvuldig geregistreerd. Zo nu en dan wordt tegen andere koersbal teams gespeeld.

Ook is er een hechte groep dames die volksdansen danst. Er worden nieuwe dansen geoefend en aan de algemene conditie wordt gewerkt. Een sportieve bezigheid !!

Meer inlichtingen over de mogelijkheden van beide activiteiten krijg je bij Annie van Heertum, tel. 0413-292506.