Als vereniging zijn wij er voor onze ruim 400 leden. Wij proberen te bevorderen dat onze leden allemaal kunnen blijven mee doen in de samenleving. Vanuit onze prachtighe eigen locatie organiseert de vereniging allerlei activiteiten. SAMEN ontspannen, SAMEN plezier maken, SAMEN ontdekken en beleven. Daar hoort ook het verdedigen en vertegenwoordigen  van de belangen van ouderen bij ! Verder worden er goede ideeen aangedragen en worden knelpunten bijtijds gesignaleerd. Samen met anderen, zoals de ( gemeentelijke) overheid, wordt naar oplossingen gezocht.  Steeds meer wordt er samengewerkt met andere organisaties en verenigingen. Als goed voorbeeld noemen we de groeiende samenwerking met KBO-Dinther.