KBO- Heeswijk is een ouderenvereniging met een ledenbestand van zo’n 430 leden. Zij richt zich specifiek op het welzijn en de ontspanning van haar leden.

Dit krijgt gestalte door middel van een weekprogramma wat bol staat van leuke en zinvolle activiteiten. Daarnaast worden er periodiek themamiddagen georganiseerd om ouderen te informeren en op de hoogte te houden van maatschappelijke- en plaatselijke ontwikkelingen.

Verder kunnen leden terecht met vragen en wordt er, via een VOA (vrijwillige ouderen adviseur) of OCO ( onafhankelijke client ondersteuner) hulp geboden of doorverwezen naar de juiste instantie(s).

Dit alles wordt vorm gegeven door een actief bestuur en ondersteund door een grote groep van kartrekkers en vrijwilligers.